LA SANTÍFICA MANIA D’ESCRIURE: Reflexions al voltant del procés creatiu.
...aconseguir que els valencians ens identifiquem més amb la nostra llengua pròpia i amb la nostra història, de tal manera que augmentem la consciència de ser valencians i la voluntat de compartir un projecte social de futur.
Reivindicació del valencià, Abelard Saragossà, ed. Tabarca València, 2007.

Escriure, crear móns alternatius; dibuixar, contindre l’espai amb una mirada personal; cantar o modular el so amb la nostra pròpia veu; són processos on se transforma lo real (o el que nosaltres percebem com a Realitat) en ficció, en transformació.
Aquesta reflexió general és, en resum, una explicació condensada del que crec el procés creatiu o creador. Però m’agradaria realitzar una reflexió més a fons del que crec que és crear, una reflexió diacrònica o semiòtica si pot ser.
Què vol dir crear? Segons el Diccionari General de la Llengua Catalana (DGLC) de Pompeu Fabra, crear és un verb transitiu que vol dir:”Fer una cosa de no res// Fer, compondre una cosa que abans no existia”. Així doncs, podem coincidir amb el mestre Fabra que crear és igual a construir o edificar amb les possibilitats cognitives humanes quelcom que abans no era, existia. Ergo, el ser humà, per definició o intrínsicament, és un creador; o en termes teosòfics: és un déu. Un déu en minúscules que cada persona adquireix socialment; amb l’estudi del genoma humà i les cèl·lules mare o llaurant la terra perquè eixe detritus cresca i done els seus fruits. Un sentit social de la creació, comunitari que s’adquirix en el moment de prendre consciència com a humà o ser creador/creatiu. És una capacitat “ad hoc” de la persona, en resum. No m’allargue més amb aquesta branca del discurs perquè és un tema que pot donar més per a un assaig creatiu que per a una ponència.
Bé, desviant l’objecte d’estudi a un terreny més personal o subjectiu, m’agradaria llançar una sèrie d’impressions al voltant del que me suposa, a mi, com a creador eixa “cosa” que es crea, que s’edifica.
En primer terme, m’agradaria posar èmfasi a un concepte que crec que és clau en eixa concepció creadora: crear és saber, conèixer la cosa creada, dominar-la per a transformar-la. Això de la inspiració només és literatura romanticista, i no cal fer-ne més cas. Jo, com a responsable del meu camp creatiu he de fer un producte, que des de la coneixença del seu magma físic, sia digne amb els esquemes naturals de la poesia o de qualsevol altra activitat humana (llaurar, construir, cosir o cuinar, per exemple). O ho explique amb un exemple pràctic, per a fer-me entenedor: un botànic, coneixedor de l’art de les plantes, no pot ser responsable de la urbanització d’un solar o més, popularment, com diuen els nostres germans espanyols: “No podemos pedir peras al olmo”.
O acudint al mestre Fabra de nou, saber és, en una primera definició, (que és la que ens ateny) un verb transitiu que vol dir: conèixer, completament, tenir coneixença que una cosa és, s’ha esdevingut, per la informació que en tenim”[DGLC]. D’ací podríem derivar, seguint ara el sociolingüista valencià i mestre intel·lectual Lluís Vicent Aracil, que amb una noció d’art social ens dóna una altra pista que havíem esbrinat ja:
L’originalisme revolucionari és fer tabula rasa , pensar que tot són traves, que la font està en la natura...[...] La paraula tradicional europea era institutio o formatio, que és una paraula artificialista i, per consegüent, era coherent: ningú no és pintor per naturalesa (de natura).[...] Abans era evident que l’art era artesà i artificial i, en canvi, la noció romàntica de l’art és el geni que no ha d’aprendre res i ho crea tot.[...] (El subratllat és meu)
La mort humana, Lluís V. Aracil, Ed. Empúries, Barcelona, 1998.
Així doncs, ens introduïx en l’intrigant món humà de la semantització o variació dels conceptes segons la variació històrica o diacrònica, si més s’escau; pura sociolingüística. La història ens dóna lliçons que no podem oblidar. És un tema llarg i apassionant, que no és el nostre tema d’estudi, ara. [Qui vulga saber més, li recomane la lectura del llibre que és, totalment, engrescadora, entenedora i grandiosa. ]
O més, en termes polítics, el gran assagista suecà Joan Fuster al seu excel·lent Diccionari per a ociosos en l’accepció Intel·lectual (pàgina 68) ens fa una reflexió ben interessant al voltant de l’humanisme erasmià, que val la pena de pensar-se i aplicar.
Bé, en segon terme, més hedònic, conèixer et dóna plaer. Eixe domini de la creació, eixa cosa creada, eixa art és font de satisfacció. Com m’agrada dir a mi, “quan fluïx la creació toque el cel.”
També, recolzant-me de nou en el mestre Ll. V. Aracil, en una interessant reflexió al llibre ja citat més amunt ens diu:
[...] no hi ha dubte que la manera correcta de concebre la vida [...] és com a joc o com a aventura. No hi ha cap esquema o cap fórmula que sigui la fórmula general del joc o de l’aventura[...] La mort humana, (ibid) [El subratllat és meu.]
Ell ens dóna la clau d’eixa subjectiva “satisfacció” personal: tota narració seria biomòrfica ( bios: vida vivent front a zoos: vida viscuda), tota narració ben feta és una imatge de la vida. Ens emmirallem amb eixa forma de vida o biomorfa i com que és vida, la vivim i la gaudim. En fi, vida (i mort) és font de plaer, de joi, de nervi viu: toquem amb tot (mans, peus, ulls, ment...) la vida.
Per una altra banda, podem acudir a un autor actual, l’escriptor valencià Josep Franco que al seu Catecisme per a agnòstics, edicions 3 i 4 València, 2006, a l’accepció (pàgina 36) Creacionisme diu: L’home és el rei de la creació perquè és l’unic ésser viu que creu que ha estat creat. On la capacitat creativa o creadora de l’home es nodrïx de la consciència de ser o sia de la consciència d’un mateix, com a persona.
En conclusió, la creació siga quina siga la seua representació (pictòrica, musical, vivencial, etc) depèn de qui se l’atorga i té, i del seu coneixement rau la seua màgia, el seu goig, enfi. Tota una santífica mania d’escriure.
O, com m’agradaria acabar l’exposició amb una reflexió de to més prosaic i subjectiu sobre el que m’ha suposat la creació com a font de salut i rehabilitació.
Crear és traure de l’interior salut i alegria; de més a més, és una font brolladora de curació amb la qual u aprén i practica la sanació a través d’un instrument que crea art i crea satisfacció personal. Total: és una santífica mania de crear, d’escriure, etc. I traure-ho enfora és una medicina que recomane a tot el món.

Josep-Carles Català Castelló
11-2-2008Comentaris

Entrades populars